මයික්‍රොසෙන්ස්වෙයාර් ඇනලොග් රේඛීය තාප අනාවරකය - එන්එම්එස් 2001, ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සහ හොඳ අනුවර්තනයක් සහිත මධ්‍ය හතරකින් සමන්විත වන අතර එය කර්මාන්ත අඩවි, වාණිජ වෙබ් අඩවි සහ අධික තාප අන්තරායකර අඩවි වල බහුලව භාවිතා වේ.